Emsa õigusbüroo

Teenused

  • Õigusalane nõustamine

  • Esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus (Riigikohtusse tagame esinduse oma partneritelt)

  • ekspertteenus läbirääkimistel, sh kollektiivläbirääkimistel

  • Võlaõiguslike lepingute koostamine, analüüs

  • Nõustamine ja esindamine meretööõiguses

  • Õigusalane koolitus (võimalik ka tellimuse alusel ettevõttesisene koolitus)

  • Dokumentide vormistamine ning olemasolevate dokumentide analüüs

  • Vaidluste vahendamine ja lepitamine (vabatahtlikkuse alusel)