Emsa õigusbüroo

Õigus ja õiglus ei käi alati käsikäes, kuid meie asi on luua nende vahele harmoonia.

EMSA õigusbüroo on asutatud eesmärgiga pakkuda soodsat ja kvaliteetset õigusabi peamiselt tööõiguses. Professionaalset ja kiiret nõu saab meilt nii töötaja kui tööandja. Kuid see pole veel kõik. Püüame ennetada vaidlusi ning tagada juba tekkinud vaidluste kiire ja soodne lahenemine ka muudes õigusvaldkondades. Kuidas me seda teeme?

Anname nõu; vormistame Teie eest ametikirju, lepinguid ja muid dokumente; koolitame; oleme abiks läbirääkimistel; lepitame; esindame Teid kohtus, töövaidluskomisjonis, üürivaidluskomisjonis, suhetes kohtutäituriga, inkassofirmaga jne.

Tiia Tammeleht
Tiia E. Tammeleht

Magister iuris

Õigusalane tegevus:

Tallinna Linnakohtu konsultant 2003-2004

Eesti Ametiühingute Keskliidu õigussekretär 2004-2016

Töövaidluskomisjoni liige alates 2004

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) aastakonverentsi delegaat 2005-2014

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asendusliige 2005-2015

Veebinõustamise teenus on esmase õigusabi ja -info saamiseks mugavaim ning odavaim viis. Erinevalt foorumites leitavast infost tagab asjatundlik veebinõu kvaliteedi ja usaldusväärsuse. Tuleb vaid oma mure lihtsalt ja lühidalt sõnastada. Vastuseks anname kiire ja lihtsa juhise lahenduse saamiseks.

Kontakt