Emsa õigusbüroo

Hinnakiri

EAKL-i kuuluvate organisatsioonide ja nende liikmete nõustamine tööõiguses, sh dokumentide vormistamine (v.a menetlusdokumendid)

50 € tund

EAKL-i kuuluvate organisatsioonide ja nende liikmete esindamine töövaidluskomisjonis, 1. ja 2. astme kohtus, sh menetlusdokumentide koostamine

98 € tund

Nõustamine, sh dokumentide vormistamine (v.a menetlusdokumendid)

77 € tund

Esindamine töövaidluskomisjonis, 1. ja 2. astme kohtus, sh menetlusdokumentide koostamine

119 € tund

Juriidilise isiku nõustamine ja esindamine

111-128 € tund

Koolituste, lepitus- ja läbirääkimisteenuste hinnad kujundatakse kokkuleppel kliendiga

Kokkuleppel