Emsa õigusbüroo

Õigus ja õiglus ei käi alati käsikäes, kuid meie asi on luua nende vahele harmoonia.

EMSA õigusbüroo on asutatud eesmärgiga aidata kaasa kvaliteetsete töösuhete tekkimisele ja säilimisele Eesti tööturul. Samas oleme alati valmis nõustama ja esindama oma kliente ka muudes õigusvaldkondades. Selleks püüame ennetada vaidlusi ning tagada juba tekkinud vaidluste kiire ja soodne lahenemine. Kuidas me seda teeme? Koolitame, oleme abiks läbirääkimistel kuni lepingu sõlmimiseni; abistame erinevate dokumentide vormistamisel; anname nõu erimeelsuste lahendamiseks ning vajadusel lepitame; esindame klienti nii töövaidluskomisjonis kui kohtus.

Tiia Tammeleht
Tiia E. Tammeleht

Magister iuris

Õigusalane tegevus:

Tallinna Linnakohtu konsultant 2003-2004

Eesti Ametiühingute Keskliidu õigussekretär 2004-2016

Töövaidluskomisjoni liige alates 2004

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) aastakonverentsi delegaat 2005-2014

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asendusliige 2005-2015

Veebinõustamise teenus on esmase õigusabi ja -info saamiseks mugavaim ning odavaim viis. Erinevalt foorumites leitavast infost tagab asjatundlik veebinõu kvaliteedi ja usaldusväärsuse. Tuleb vaid oma mure lihtsalt ja lühidalt sõnastada. Vastuseks anname kiire ja lihtsa juhise lahenduse saamiseks.

Kontakt