Emsa õigusbüroo

Teenused

  • õigusalane nõustamine tähendab kliendi ärakuulamist kohtumisel, telefoni või e-kirja teel ning soovituste andmist probleemi parimaks lahendamiseks

  • Esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus (Riigikohtusse tagame esinduse oma partneritelt)

  • ekspertteenus läbirääkimistel, sh kollektiivläbirääkimistel

  • Koostame nii juriidilistele kui eraisikutele võlaõiguslikke lepinguid, sh tööleping, kollektiivleping, üürileping, rendileping, töövõtuleping, käsundusleping, müügileping, kinkeleping jms.

  • Nõustamine ja esindamine meretööõiguses

  • Õigusalane koolitus (võimalik ka tellimuse alusel ettevõttesisene koolitus)

  • Dokumentide vormistamine ning olemasolevate dokumentide analüüs

  • Vaidluste vahendamine ja lepitamine (vabatahtlikkuse alusel)