Emsa õigusbüroo

Teenused

 • Õigusalane nõustamine tähendab kliendi ärakuulamist kohtumisel, telefoni või e-kirja teel ning soovituste andmist probleemi parimaks lahendamiseks. Õigusnõu võib tihti olla ainukeseks vajaminevaks vahendiks, et mingid probleemid või lahkhelid lahendatud saaks. See omakorda tähendab, et puudub vajadus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse, et seal siis pika menetluse vältel kulukaid ja närvesöövaid vaidlusi pidada. Viimane omakorda ei pruugi kokkuvõttes viia ka soovitud tulemuseni.

  EMSA õigusbüroo pakub Teile esmast õigusnõu eesmärgiga säästa Teid kulukatest kohtuvaidlustest. Kui see osutub mingil põhjusel  võimatuks või on kohtuvaidlus ainuõige tee, valmistab EMSA õigusbüroo Teie eest kohtumaterjalid ette sellise põhjalikkusega, mis tagab parima võimaliku lahendi. Seega ei pea Te ise tegema muud, kui andma juristile võimalikult palju asjakohast infot.

 • Esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus (Riigikohtusse tagame esinduse oma partneritelt)

 • ekspertteenus läbirääkimistel, sh kollektiivläbirääkimistel

 • Õigusalane koolitus (võimalik ka tellimuse alusel ettevõttesisene koolitus)

 • Dokument võib olla mistahes leping või muu kiri, mille koostamine nõuab selget ja ühemõttelist kirjakeelt, s.o hästi läbimõeldud teksti ja sõnumit, mida soovitakse kirja adressaadile edastada. Paljude inimeste jaoks on aga enese väljendamine kirjas raske. Kirja koostamisel kaldutakse liigsetesse emotsioonidesse, mistõttu võib kirja algne eesmärk ja mõte kaduma minna. Tulemuseks on segadus ja arusaamatused kirja koostaja ja selle adressaadi vahel hoolimata tõsiasjast, et tegelikult sooviti mingit probleemi lahendada.

  Et lahkhelid saaksid kirja teel lahendatud või suulised kokkulepped ühemõtteliselt vormistatud, on mõistlik lasta oma mõtted ja eesmärgid sõnastada spetsialistil. Nii on ka hilisemates vaidlustes märksa lihtsam tulla tagasi ideede juurde, mida algselt silmas ja oluliseks peeti.

  EMSA õigusbüroo on Teile üheks parimaks partneriks Teie mõtete konkretiseerimisel ja väljendamisel kirjakeeles. Võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@emsalaw.ee või telefonil 372 55 62 48 69 ja leiame koos lahendused, mis töötavad.

 • Vaidluste vahendamine ja lepitamine (vabatahtlikkuse alusel)