Emsa õigusbüroo

Kasulik

Artiklid, arvamused, hinnangud

 

Ületunnitöö hüvitamine vaba ajaga

Ületunnitöö hüvitamine vaba aja andmisega  tähendab, et tööandja annab töötajale kaotatud vaba aja tagasi – töötasu ei muutu..Ületunnitöö hüvitamine_22.02.17_prot

Töötasu ja ärisaladus

Töötajatel on õigus oma töötasu kasutada ja käsutada, sh rääkida ise ja anda kolmandale isikule luba oma töötasust avalikult rääkida..Töötasu vs ärisaladus_17.02.17_prot

Kollektiivlepingu laiendamine ametiühingusse mittekuuluvatele töötajatele

Ettevõtte kollektiivlepingus ametiühingu liikmetele ettenähtud hüvesid võib laiendada tasu eest neile töötajatele, kes ei kuulu kollektiivlepingu sõlminud ametiühingusse, kuid kes soovivad neid hüvesid saada. Kollektiivlepingus ettenähtud töö- ja töötasu tingimusi laiendab tööandja kõikidele töötajatele tasuta..KL laiendamine_19.01.17_prot

Kes on ametiühingu valitud esindaja

Tööandja juures töötav ametiühingu juhatuse liige peab saama TLS-ist tuleneva kaitse, kui ta sisuliselt täidab tööandja juures AÜS §-s 21 sätestatud ülesandeid..Valitud esindaja_02.05.16_prot